Cách chọn sản phẩm số ( sản phẩm online ) và sản phẩm vật lý ( sp offline ) để kinh doanh

Cách chọn sản phẩm số ( sp online ) và sản phẩm vật lý để kinh doanh Muốn chọn sản phẩm để bán được , ta chọn các sản phẩm dựa trên tiêu chí Review / Report : càng nhiều review/report càng tốt , xem qua các review để xem KH đánh giá như thế […]

Đọc tiếp